prezentacije seminarjev

PRIDRUŽITE SE

In se prijavite na novice, da nikoli več ne boste zamudili najinega predavanja:

WEBINAR

Vpliv izrednih razmer na pogodbene roke in cene – kaj lahko naredijo izvajalci

WEBINAR

Vse o rokih pri gradbenih projektih

WEBINAR

Predstavitev novele Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B) za inženirje

WEBINAR

Kako se odzvati na zamude pri plačilih investitorjev

WEBINAR

Primerjava med FIDIC pogodbo in klasično gradbeno pogodbo ter v čem so plusi in minusi FIDIC-a

WEBINAR

Vpliv izrednih razmer na pogodbene roke in cene – kaj lahko naredijo izvajalci

WEBINAR

Kako doseči podaljšanje rokov pri izvajanju gradbenih del

WEBINAR

Vse o zahtevkih za povišanje cen zaradi rasti cen kalkulativnih elementov

WEBINAR

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko unovčijo bančne garancije

WEBINAR

Kako ravnati v primeru povišanja cen materiala?

WEBINAR

Pravice in dolžnosti vodij del vodij gradenj in vodij nadzora

WEBINAR

Katere zahtevke za dodatna plačila lahko vloži izvajalec in kako naj ravna nadzor?

WEBINAR

Obveznosti izvajalcev v zvezi s projektno dokumentacijo

WEBINAR

Odgovornost inženirjev za delovne nezgode

WEBINAR

Za katere napake pri gradnji odgovarjajo gradbeni izvajalec, nadzor in projektant

WEBINAR

Prilagojena predstavitev PGU za inženirje

WEBINAR

Primopredaja investicije od A do Ž

WEBINAR

Skupna ponudba, podizvajalci in sklicevanje na kapacitete v postopkih javnega naročanja

WEBINAR

Za katere napake pri gradnji odgovarjajo gradbeni izvajalec, nadzor in projektant

WEBINAR

Pravice in dolžnosti vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora

WEBINAR

Vse o uveljavljanju pogodbene kazni za inženirje

WEBINAR

Vlaganje in reševanje zahtevkov po FIDIC-u

WEBINAR

Obveznosti izvajalcev v zvezi s projektno dokumentacijo

SEMINAR

Priprava, vodenje in izvajanje investicijskih projektov po FIDIC-u