prezentacije seminarjev

WEBINAR

Primopredaja investicije od A do Ž

WEBINAR

Skupna ponudba, podizvajalci in sklicevanje na kapacitete v postopkih javnega naročanja

WEBINAR

Prilagojena predstavitev PGU za inženirje

WEBINAR

Pravice in dolžnosti vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora

WEBINAR

Katere zahtevke za dodatna plačila lahko vloži izvajalec in kako naj ravna nadzor

WEBINAR

Za katere napake pri gradnji odgovarjajo gradbeni izvajalec, nadzor in projektant

WEBINAR

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko unovčijo bančne garancije

WEBINAR

Vse o uveljavljanju pogodbene kazni za inženirje

WEBINAR

Vlaganje in reševanje zahtevkov po FIDIC-u

WEBINAR

Obveznosti izvajalcev v zvezi s projektno dokumentacijo

SEMINAR

Priprava, vodenje in izvajanje investicijskih projektov po FIDIC-u