Vse o razpoložljivih sredstvih v povezavi s povišanjem cen

Vse o razpoložljivih sredstvih v povezavi s povišanjem cen
 • Čemu so namenjena zagotovljena sredstva?
 • Ali mora naročnik zagotovljena sredstva objaviti in kaj se priporoča?
 • Kakšna je razlika med zagotovljenimi sredstvi in ocenjeno vrednostjo?
 • Kako ravnati, kadar je v okviru iste postavke združenih več javnih naročil?
 • Kakšna je pravna narava zagotovljenih sredstev?
 • Ali obstaja pravna podlaga v ZJN-3, zaradi katere bi morala biti zagotovljena sredstva naročniku na voljo pred pričetkom postopka javnega naročila?
 • Ali je dopustno vezati veljavnost pogodbe na zagotovljena sredstva, kar pomeni, da izvajalec nikoli točno ne ve, kdaj se bo pogodba iztekla?
 • Kako oblikovati pogodbene določbe, ki vežejo veljavnost pogodbe na zagotovljena sredstva?
 • Kako oblikovati klavzule z odložnim pogojem, če naročnik še nima zagotovljenih sredstev?
 • Ali mora naročnik zagotoviti povišanje zagotovljenih sredstev, preden sklene aneks z izvajalcem?
 • Do kdaj lahko naročnik poveča ali zniža zagotovljena sredstva?
 • Ali naročnik lahko spreminja zagotovljena sredstva med prvo in drugo fazo dvofaznega postopka?
 • Ali lahko naročnik poviša zagotovljena sredstva po zaključku postopka, pred pričetkom konkurenčnega postopka s pogajanji?
 • Ali naročnik sme povišati zagotovljena sredstva po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, pred sklenitvijo pogodbe?
 • Ali mora imeti naročnik zagotovljena sredstva za celotno obdobje izvajanja pogodbe, če pogodba traja več let?
 • Ali mora naročnik kakorkoli ukrepati, v kolikor se tekom izvajanja pogodbe izkaže, da zagotovljenih sredstev nima v zadostni višini?
 • Ali mora imeti naročnik pri okvirnem sporazumu zagotovljena sredstva za celotno trajanje okvirnega sporazuma?
 • Ali lahko naročnik tekom izvajanja večletne pogodbe spremeni višino zagotovljenih sredstev?
 • Ali naročnik lahko izvede postopke javnega naročanja preden ima sklenjeno pogodbo o sofinanciranju?
Trenutni status
Niste vpisani
Cena
69 EUR
Začnite zdaj
This seminar is currently closed

Predavatelj

mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil

Kategorija

Javna naročila

Trajanje

54 min

Cena posameznega seminarja

69 EUR

Vsa vsebina brez omejitev

Ali bi radi imeli dostop do vse vsebine?

Naročite se na paket
“Dostop do vseh vsebin”

Izobražujte se z nama