Zaščiteno: Kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko unovčijo bančne garancije
77 Downloads