Pravice in dolžnosti vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora (video izobraževanje)

  • This Event has passed.

Pravice in dolžnosti vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora (video izobraževanje)

Spletni seminar je prilagojen potrebam in vprašanjem, ki se zastavljajo fizičnim osebam, ki opravljajo funkcije vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora. Te fizične osebe so po eni strani izpostavljene največjim pritiskom, reševati morajo konkretne težave, s katerimi se soočajo naročniki in izvajalci, po drugi strani pa so izpostavljeni tudi številnim dolžnostim ter odškodninski in kazenski odgovornosti.  Na spletnem seminarju  bomo med drugim odgovorili na naslednja vprašanja: 

  • Kakšne so pravice in dolžnosti vodij nadzora, ki morajo tehati med dolžnostjo nepovzročanja škodo investitorju in zagotavljanjem pravočasne in kvalitetne izvedbe ter skrbjo za varnost delavcev kot tudi 3. oseb?
  • Kakšne so pravice in dolžnosti vodij del in vodij gradnje, ki imajo na eni strani zakonsko pravico do podaljšanaj roka izvedbe gradbene pogodbe, po drugi strani pa so podvrženi pritiskom nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in investitorja po varni in čim hitrejši izvedbi del?
  • Kako se oblikuje zahtevke za povečanje pogodbene vrednosti in kdaj jih je potrebno poslati naročniku?
  • V katerih primerih so delodajalci fizičnih oseb upravičeni do plačila za dodatno izvedena dela in storitve?
  • Kaj lahko naredijo fizične osebe, če se ne strinjajo z zahtevami in navodili nadrejenih oziroma investitorjev/naročnikov? 
  • ipd.
Na vsa ta vprašanja in še več bosta strokovnjakinji s področja gradbenega prava, odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. podali konkretne odgovore na spletnem seminarju.

Organizator:

Lokacija:

Razno: