Mala šola javnih naročil za obrtnike in podjetnike

Mala šola javnih naročil za obrtnike in podjetnike

Čeprav naj bi bila javna naročila transparentna ter dostopna vsem zainteresiranim gospodarskim subjektom, se ponudnikom, ki se z javnimi naročili ne ukvarjajo redno pogosto zdi, da je vsakič, ko oddajajo ponudbo, nekaj novega.

V osnovi pa je tako, da imajo javna naročila nekaj zakonitosti, ki vplivajo na praktično vse vidike oddaje ponudb. Seminar je namenjen temu, da se predstavi osnove javnih naročil, na podlagi česar boste sposobno oceniti, kdaj je razpisna dokumentacija naročnika nesorazmerna in posledično nezakonita, kdaj pa  naročnik utemeljeno zahteve določene pogoje in tehnične specifikacije. Prav tako boste dobili osnovno znanje o tem, kako se pripravi dopustna ponudba in kako se izogniti ravnanjem, ki predstavljajo prekrške.

PROGRAM:

  • Predstavitev pragov za JN in kaj pomenijo
  • Kako veste, kakšna je ocenjena vrednost javnega naročila
  • Kako je pripravljena razpisna dokumentacija in ali se zoper njo lahko pritožite
  • Kako ravnati, kadar je razpisna dokumentacija pripravljena diskriminatorno
  • Kako se odda ponudba
  • Kaj pomeni skupna ponudba in kaj ponudba s podizvajalci
  • Kakšne pravice ima ponudnik po oddani ponudbi
  • Kako potrka pregled in ocenjevanje ponudb in kakšne pravice ima ponudnik
  • Kako ravnati, kadar se ne strinjate z odločitvijo naročnika
  • Kakšni so prekrški za ponudnike pri javnih naročilih

Organizator:

Lokacija:

Razno: