Kako ravnati v primeru povišanja cen materialov?

Kako ravnati v primeru povišanja cen materialov?

Trenutna situacija pri izvajanju gradbenih del kaže na to, da smo v obdobju rasti cen, očitno prihaja do prave inflacije cen na praktično vseh področjih. Izvajalci in podizvajalci ter dobavitelji so pred dilemo, kako komunicirati z naročniki v zvezi z zahtevki za povečanje pogodbene cene, saj so povišanja cen lahko zelo velika. Naročniki po drugi strani ne vedo, katerim zahtevkom lahko ugodijo z vidika ZJN-3 in katerim ne.

Spletni seminar  je namenjen temu, da se naročnikom,  izvajalcem in podizvajalcem ter dobaviteljem predstavi konkretne načine, kako ravnati.

Na seminarju bomo odgovorili na vprašanja:

  • Kaj se dogaja na trgu?
  • Pravna kvalifikacija nastale situacije.
  • Pravna podlaga, ki pride v poštev pri postavitvi zahtevka za povečanje cene.
  • Katere okoliščine predstavljajo oviro pri povečanju cene?
  • Za koliko se cena lahko poveča?
  • Kako ravnati v primeru klavzule o fiksnosti cen?
  • Kako se dokazuje povečanje cene?
  • Na kakšen način se pripravi povečanje cene?
  • Rok, v katerem je treba povečanje izvesti.

Organizator:

Lokacija:

Razno: