Kako doseči podaljšanje rokov pri izvajanju gradbenih del

Kako doseči podaljšanje rokov pri izvajanju gradbenih del

Poleg pereče teme rasti cen kalkulativnih elementov je v gradbeni praksi v tem trenutku mogoče zaslediti pomembno vprašanje Kako doseči podaljšanje rokov pri izvajanju gradbenih del. Do potrebe za podaljšanje lahko pride iz številnih razlogov, bodisi na strani naročnika (kasnejša uvedba v delo, čakanje na sofinanciranje, neurejene upravne ali zemljiškoknjižne zadeve na strani naročnika, nezmožnost pričetka z izvedbo del, nepopolna in neusklajena projektna dokumentacija, itd…) bodisi na strani izvajalca (nezmožnost angažiranja podizvajalcev ali dobave materiala, zastoji pri izvedbi, kadrovske težave, itd…). Izobraževanje je namenjeno temeljitemu pregledu vseh pravnih možnosti, ki jih ima na voljo izvajalec v takšnih primerih. 

Na vsa ta vprašanja in še več bosta strokovnjakinji s področja gradbenega prava, odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. podali konkretne odgovore na spletnem seminarju.

Organizator:

Lokacija:

Razno: