NAJINA IZOBRAŽEVANJA

Mnenja udeležencev:

Zelo zanimiv seminar. Teme so bile aktualne, predstavile ste jih zanimivo in strokovno. Odgovori na vprašanja so bili konkretni. Zainetersirani smo za podoben seminar s tematiko, ki na današnjem ni mogla biti obdelana.

Udeleženka/udeleženec izobraževanja “Pravice in dolžnosti vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora

Vse pohvale na podajanju snovi, zanimivo, daleč od zaspanosti.

Udeleženka/udeleženec izobraževanja “Vpliv epidemije na gradbene projekte”

Menim, da sta uporaba IT in tak način predavanj zelo primerna za izredne razmere in za čas ko teh ne bo, saj lahko prav tako sledimo in sodelujemo pri predavanjih, vendar pa smo v udobju doma oziroma poslovnih prostorov. Podporna služba, ki je organizirala prijavo, navodila, tehnične usmeritve za sodelujoče je delovala zelo dobro in nazorno. Pohvala!

Udeleženka/udeleženec izobraževanja “Vpliv koronavirusa na gradbene pogodbe”

Hvala za koristno predavanje za vodje del in nadzora, ki ste ga razširili še na čas trajanje epidemije korona.

Udeleženka/udeleženec izobraževanja “Uporabna vrednost posebnih gradbenih uzanc”

Vajin seminar je bil zelo korektno izveden, primerno vsebinsko bogat in zgoščen. Tematika je zelo aktualna, ker v ponudbi izobraževanj pod okriljem IZS pogrešam več tovrstnih tem, ki bi se konkretno nanašale na problematiko gradbene operative, izvajalcev del / vodij del, nadzora ipd...

Udeleženka/udeleženec izobraževanja “Pravice in dolžnosti vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora

Dobro, tekoče predstavljanje tematike in sprotno odgovarjanje na zastavljena vprašanja.

Udeleženka/udeleženec izobraževanja “Vpliv koronavirusa na gradbene pogodbe”

Hvala za vso strokovnost, imate goro znanja in poznate vse detajle. Naše delo je, da delamo v naši stroki, to je v gradbeništvu. Pravu in vedno znova spremenjeni zakonodaji komaj sledimo. Ob prvi priliki vas bom v našem podjetju predlagal za reševanje sporov in pripravo pogodb.

Udeleženka/udeleženec izobraževanja “Pravice in dolžnosti vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora v času epidemije koronavirusa”

Pohvala predavateljicama za zelo jasno prenašenje vsebine in odlično poznavanje teme - gradbenega sektorja.

Udeleženka/udeleženec izobraževanja “Kako bo koronavirus vplival na izvajanje projektantskih pogodb”

Pohvala obema za zelo korekten in strokovno argumentiran webinar.

Udeleženka/udeleženec izobraževanja “Pravice in dolžnosti vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora v času epidemije koronavirusa”

Izredno dobre prosojnice Power point in seveda predavateljici tako glede strokovnosti kot glede vodenje samega seminarja.

Udeleženka/udeleženec izobraževanja “Vpliv koronavirusa na gradbene pogodbe”

Odlično predavanje in krasno podajanje informacij. Bravo obema.

Udeleženka/udeleženec izobraževanja “Kako bo koronavirus vplival na izvajanje nadzora”

Sem se že udeleževal seminarjev, ki sta jih vodili današnji predavateljici. Vsi in tudi današnji so dobro pripravljeni, strokovni in s podanimi vsebinami, ki jih tehnično izobraženi deležniki v procesu izvajanja del potrebujemo in nam jih primanjkuje. Predvsem je zelo dobra platforma ""webinar". Ko poslušaš predavanje v lastni pisarni, si delaš zapiske na lastni pisalni mizi, bolje vidiš, ker je monitor 0,5 m pred tabo. Predvsem pa se ni potrebno nikamor voziti, iskati parkirišča, in spremljati predavanje iz neke zadnje vrste. No ja webinar je bolj ekološki.

Udeleženka/udeleženec izobraževanja “Katere zahtevke za dodatna plačila lahko vloži izvajalec in kako naj ravna nadzor

Pohvale za strokovnost predavateljic, za dobro izvedbo izobraževanja.

Udeleženka/udeleženec izobraževanja “Šola JN za naročnike”

Aktualna izobraževanja

Video izobraževanje: Kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko unovčijo bančne garancije

Maja Prebil in mag. Maja Koršič Potočnik

21. december 2020

V praksi gradbeni izvajalec zelo pogosto sliši grožnjo investitorja ali nadzora, da “bo unovčena bančna garancija, če izvajalec ne bo naredil … (poljubno dopolnite)”.

Pa so takšne grožnje res utemeljene? Ali imajo investitorji res neomejeno diskrecijsko pravico, da unovčijo brezpogojno finančno zavarovanje samo zato, ker ob unovčitvi ne rabijo izkazati utemeljenosti?

Kakšne mehanizme imajo na voljo izvajalci, da se samovolji investitorjev izognejo? Kako zares poteka unovčitev finančnega zavarovanja, v katerih primerih je unovčitev upravičena in v kakšnem znesku? Kaj lahko storijuo izvajalci, ki jim je bilo neupravičeno unovčeno finančno zavarovanje?

ORGANIZATOR: Inženirska zbornica Slovenije

6. Dnevi gradbenega prava

Maja Prebil in mag. Maja Koršič Potočnik

12. in 13. januar 2021

Dnevi gradbenega prava že več let zapored opravljajo pomembno vlogo vodilnega slovenskega dogodka glede odprtih pravnih vprašanj na področju gradbenega prava.

To prestižno mesto je dogodek zasedel zato, ker pomembno prispeva k reševanju odprtih pravnih dilem, s katerimi se soočajo udeleženci pri gradnji. Dnevi gradbenega prava so namreč odlična alternativa dražjim možnostim, ki jih imajo na voljo udeleženci pri gradnji, kot so pravna mnenja, izvedenska mnenja ali dragi pravni nasveti. Udeleženci na enem mestu prejmejo številne informacije o odprtih pravnih dilemah, spremembi zakonodaje, zadnji aktualni sodni praksi, imajo pa tudi možnost zastavljanja konkretnih vprašanj, na katera odgovarjajo strokovnjaki.

Letošnji Dnevi gradbenega prava prinašajo tudi novost, in sicer možnost spremljanja dogodka ter zastavljanja vprašanj prek spleta.

ORGANIZATOR: Uradni list RS

Pretekla izobraževanja

Gradbeno pravo
 • Odškodninska in kazenska odgovornost udeležencev pri gradnji
 • Projektantska pogodba in odgovornost projektanta
 • Uporabna vrednost Posebnih gradbenih uzanc
 • Kako bo koronavirus vplival na izvajanje nadzora in na izvajanje projektantskih pogodb
 • Pravice in dolžnosti vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora v času epidemije koronavirusa
javna naročila
 • Kako priti do zakonitih aneksov k pogodbi o izvedbi javnega naročila
 • 100 vprašanj in odgovorov s področja javnih naročil
 • Kako se izogniti negativnim posledicam drobljenja javnih naročil
 • Javna naročila v podporo kvalitetnemu zdravstvu
 • Praktična delavnica za ponudnike
 • Praktična delavnica za naročnike
 • Šola javnega naročanja za ponudnike
 • Šola javnega naročanja za naročnike
FIDIC
 • Analiza konkretne FIDIC pogodbe pri naročniku
 • Priprava, vodenje in izvajanje investicijskih projektov po FIDIC-u
 • Kakšen je vpliv epidemije koronavirusa na FIDIC pogodbe?
gospodarske pogodbe
 • Odškodninska in kazenska odgovornost udeležencev pri gradnji
 • Odškodninska odgovornost izvajalca in investitorja